Cégünk a meglévő útpályaszerkezetek állapotfelmérése, valamint pályaszerkezet-diagnosztikai feladatok elvégzését saját fejlesztésű szoftveres támogatással végzi. A folyamatos fejlesztés alatt álló InnoRoads számítógépes diagnosztikai és útpályaszerkezet-méretezési programcsomag már bizonyította rátermettségét a meglévő utak állapotfelmérése terén.

 

InnoRoads

  

KUAB3     innoroads login  
   

Az InnoRoads szoftver fejlesztését a burkolatmegerősítések során adódó gyakorlati tervezési és szakértési feladatok könnyebb megoldhatósága ihlette.

A program segítségével az adott útszakaszról nagyfelbondtású, nagysebességű kamerákkal készített videofelvételeket GPS alapú helyazonosítással párosítva diagnosztikai feladatok - például burkolati hibák, padkák, árkok állapota - vagy egyéb jellemzők, például tervezési kötöttségek rögzíthetőek és táblázatos formában exportálhatóak további feldolgozásra.

A szoftver segítségével a videofelvétellel és az útpálya szelvényezésével szinkronba hozhatóak egyéb mérések, pl. IRI, felületállapot, statikus vagy dinamikus behajlásmérési adatok és az azokból származtatható jellemzők, elősegítve az alaposabb útpályaszerkezet-diagnosztika elvégzését és dokumentálását.

A burkolat, padkák és árkok állapotának rögzítésére készített nagyfelbontású videófelvétel alapján részletes állapotfelmérés készíthető, illetve fényképes dokumentáció állítható össze a szelvényszám rögzítésével.A felvétellel lényegében bármilyen vonalas jellegű, szelvény vagy távolság szerint rögzített információ szinkronizálható, így behajlásmérési adatsor vagy egyéb állapotjellemzők.

A statikus vagy dinamikus behajlásmérési adatok feldolgozására szolgáló modul segítségéve kumulatív szumma függvény képzéssel homogén szakaszok képzéséhez. A kijelölt homogén szakaszokon a behajlások átlaga és szórása illetve varianciája, valamint a hatályos útügyi műszaki előírások alapján a szakaszra érvényes mértékadó behajlás is számítható. 

A hibafelvétel modul segítségével a szoftverben szelvény szerint rögzíthetőek a vizuális hibák vagy egyéb jellemzők, amelyek ezután táblázatos formában exportálhatóak további elemzéshez. 

 A szoftverről bővebben az alábbi linken további információk találhatóak: http://utugyilapok.hu/cikkek/az-aszfaltburkolatu-utpalyaszerkezetek-megerositesenek-diagnosztikai-kerdesei/ 

 kuab  
 KUAB56  

 InnoMap

Az InnoMap szoftver célja megkönnyíteni a burkolatfelújítások során, a meglévő szerkezet korrekt diagnosztikáját kiegészítő hiobatérkép elkészítését.

A program segítségével az InnoRoadsban rögzített (illetve annak táblázatos formátumával megegyezően megadott) hibajegyzéket tetszőleges torzított helyszínrajzon ábrázolja.

A torzított helyszínrajz szabadon állítható geometriával és méretaránnyal készül, amelyet a program .dxf formátumba exportál. A végeredményt az alábbi ábra szemlélteti.

   errormap
 
 
    hibatérkép 

 Az InnoRoads rendszerrel és InnoMap modullal kapcsolatosan további információt, árajánlatot az info[kukac]innostruktura.hu e-mail címen kérhet.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image